תרומות
גינת עדן

הפקדה לחשבון
לפקודת גינת עדן
סניף 695
מס חשבון 409557
בנק הפועלים

כרטיס אשראי
 


תרומות בדואר
עמותת גינת עדן.
מבואות יריחו -ייטב
ד"נ בקעת הירדן
מיקוד 90670

הוראת קבע
להורדת הקובץ

אישור ניהול תקין | אישור ניכוי מס | סעיף 46